Categorieën
leftcolumnNL

DROOMBEELD N°1: SIMONIS

Een afbeelding van het Simonisplein, geïnspireerd op de dromen van een tiental omwonenden en getekend door een andere inwoner van de wijk. De cijfers op de tekening verwijzen naar zes sleutelbegrippen voor de buurt en het stadsleven in het algemeen. Hieronder wat meer uitleg.
1
een park
“Een park is een stuk stad dat voor iedereen toegankelijk is, met bomen en wandelpaden, waar mensen in hun vrije tijd samenkomen.”

stel je voor: een groot lineair park van de basiliek tot aan de overkant het kanaal, met ontmoetingsplekken tussen de bomen, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden, en met moestuintjes rond de kruispunten. Waarom niet?
2
stadsbewoners
“Elke inwoner van de stad, van hier en van ginder, diep geworteld of pas toegekomen, heeft recht op een aangename, gezonde en veilige omgeving.”

Stel je voor: alle omwonenden en passanten voelen zich betrokken bij de buurt en bouwen  aan een gedeelde toekomst. Ieder met zijn persoonlijke inbreng, groot of klein. Waarom niet?
3
leefkwaliteit
“Wat is het goede leven? En in welke mate speelt onze omgeving daarin een rol?”

Stel je voor: een speeltuintje op elke hoek van de straat, met extra veel glijbanen, gezellige bankjes en verderop een terrasje in de avondzon, een aangename wandelweg naar de winkel en af en toe een rommelmarkt. Waarom niet?
4
ondernemen
“Ondernemen is het omgekeerde van stilzitten, nee?”

Stel je voor: samen de handen uit de mouwen steken en een omgeving creëren waarin lokaal talent zich economisch en duurzaam kan ontplooien. Waarom niet?
5
verbinden
“Waar onze wegen kruisen kunnen we samen beginnen aan een groeiproces.”

Stel je voor: de Leopold II-laan als verbindingsplek tussen de verschillende wijken rondom en niet langer als een vervelende barrière. Waar de zebrapaden getransformeerd worden tot aangename pleintjes, met oversteekplaatsen voor auto’s en niet omgekeerd. Waarom niet?
6
bewegen
“E = mc²”

Stel je voor:
een laan waar iedereen, jong en oud, voetgangers, (deel- en bak-)fietsen,
trams, bussen, (deel)auto’s veilig en harmonieus door elkaar bewegen. Op weg
naar de metro of de trein. Of naar het Simonisplein zelf, waar het aangenaam
toeven is. Waarom niet?